ASF a publicat norma privind forma si clauzele politei obligatorii de locuinta PAD

ASF a publicat norma privind forma si clauzele politei obligatorii de locuinta PAD
. 260/2008, dupa adoptarea recenta de catre forul legislativ a Legii nr. 243/2013.

ALLIANZ-TIRIAC, OMNIASIG VIG si GARANTA Asigurari pot vinde asigurari obligatorii de locuinta PAD

Cele mai importante modificari aduse legii asigurarilor obligatorii de locuinta se refera la posibilitatea proprietarilor de case sa achizitioneze o polita PAD si de la companiile de asigurare care nu fac parte din PAID, in baza unui protocol de colaborare incheiat cu Pool-ul. Pana in prezent, ALLIANZ-TIRIAC si OMNIASIG VIG au incheiat astfel de protocoale de colaborare. Potrivit unor surse din piata, si GARANTA Asigurari a semnat de curand un astfel de protocol cu PAID. In cazul in care clientul opteaza sa incheie asigurarea obligatorie la unul dintre acestia, asiguratorii autorizati vor elibera clientului, in numele si contul PAID, o polita PAD si un certificat de asigurare pentru fiecare locuinta aflata in proprietate. Ulterior, asiguratorul va transfera in contul PAID, in termen de 15 zile lucratoare de la data eliberarii PAD, suma incasata cu titlu de prima de asigurare, din care retine in contul sau un comision de 10% din valoarea acesteia.

De asemenea, cei care au o asigurare facultativa de locuinta care cuprinde cele 3 riscuri stipulate in PAD, au obligatia, potrivit noilor modificari legislative, sa incheie si ei asigurarea obligatorie PAD la data expirarii contractelor de asigurare facultativa. In acelasi timp, societațile de asigurare autorizate vor putea incheia asigurari facultative pentru locuinte pentru riscurile care fac obiectul contractului de asigurare obligatorie a locuintelor, numai pentru sumele asigurate care exced sumele asigurate obligatoriu conform Legii nr. 260/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Dovada incheierii unei asigurari obligatorii se va face de catre proprietar fie cu polita PAD fie cu certificatul de asigurare – document care atesta existenta unei polite de asigurare obligatorie PAD pentru locuinta respectiva, eliberat impreuna cu polita PAD de catre asiguratorul autorizat.

In ceaea ce priveste despagubirea, in urma producerii unor daune totale ori partiale la locuinta asigurata, proprietarul de locuinta va formula, in scris, cererea de despagubire catre asiguratorul care a eliberat PAD in numele si in contul PAID, iar plata se va face direct de catre PAID in baza centralizatorului transmis de asiguratorul care a efectuat constatarea si evaluarea prejudiciilor.

Important: Persoanele fizice sau juridice care nu isi asigura locuintele aflate in proprietate, in conditiile Legii nr. 260/2008, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, nu beneficiaza, in cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit legii, de niciun fel de despagubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuintelor.

3,7% – gradul de cuprindere in asigurarea obligatorie dupa 3 ani

Amintim ca la trei ani de la vanzarea primei asigurari PAD, sunt in vigoare aproape 317 mii de polite obligatorii, ceea ce reprezinta un grad de acoperire la nivel national de doar 3,7% (fondul locativ numara un total de 8,5 milioane de locuinte). Varful a fost atins in august 2011, cand erau in vigoare circa 820 mii de polite PAD. Specialistii din piata de profil estimeaza o crestere a numarului de polite PAD in viitorul apropiat, odata cu adoptarea recenta a noilor modificari legislative la Legea 260/2008.

Vezi aici norma nr. 7/2013 adoptata de ASF.

Vezi aici polita PAD.

Vezi aici Legea nr. 243/2013.

Leave a Reply