BASESCU transmite Legea privind infiintarea ASF spre reexaminare

BASESCU transmite Legea privind infiintarea ASF spre reexaminare
de membru al ASF experienta profesionala de minim 7 ani, in domeniul financiar pentru membrii care formeaza conducerea executiva. “Avand in vedere faptul ca Autoritatea de Supraveghere Financiara are ca obiectiv consolidarea cadrului de functionare si supraveghere a pietelor financiare, consideram oportun ca toti candidatii la calitatea de membru in conducerea executiva a ASF ar trebui sa aiba o experienta profesionala de minim 10 ani in domeniul financiar, al institutiilor de credit si/sau al institutiilor financiare nebancare”, se arata in solicitare.

In plus, in cerere se precizeaza ca legea stabileste intre conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca membrii ASF si aceea de a nu fi “soti si nici rude ori afini pana la gradul al treilea cu Presedintele Romaniei, presedintii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, membrii consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.”

“Avand in vedere faptul ca potrivit Articolului 8 Alin. (1) al aceluiasi act normativ, membrii consiliului de conducere al ASF sunt numiti de Parlament, consideram ca se impune completarea lit. g) a Articolului 9 in sensul stabilirii si a unei interdictii pentru membrii A.S.F. de a fi soti sau rude ori afini pana la gradul al treilea cu membrii Parlamentului”, cere BASESCU.

Leave a Reply