EUROINS poate relua vanzarea de RCA dupa trei saptamani de interdictie

EUROINS poate relua vanzarea de RCA dupa trei saptamani de interdictie
t la baza deciziei ASF din 28 august 2013, precum si un plan de masuri care vizeaza corectarea sustenabila a aspectelor sesizate in actiunile de control.

Planul de masuri include, printre altele, urmatoarele obligatii pentru societatea EUROINS:
revizuirea dosarelor de dauna RCA aflate in rezerva de dauna la data de 31 august 2013, in termen de doua luni de la data primirii deciziei;revizuirea procedurii de solutionare a petitiilor astfel incat sa corecteze inconsecventele/neclaritatile/neconformitatile fata de prevederile normelor ASF, in termen de o luna de la data primirii deciziei;asiguratorul va face obiectul unei monitorizari a modului de inregistrare si gestiune in sistemul informatic a informatiilor privind dosarele de dauna RCA. EUROINS va transmite lunar catre ASF o serie de informatii printre care: situatia dosarelor aflate in soldul rezervei, situatia avizarilor de dauna din luna anterioara, situatia dosarelor de dauna platite in luna anterioara, situatia dosarelor de dauna lichidate in luna anterioara.
Implementarea planului de masuri va fi atent monitorizata, la sediul societatii EUROINS, de catre un reprezentant ASF, pentru o perioada de pana la 60 de zile.

Totodata, ASF a anuntat ca va urmari atent modul in care atat compania EUROINS, cat si celelalte societati de asigurari inteleg sa instrumenteze si sa finalizeze dosarele de dauna, precum si modul cum acestea vor respecta drepturile asiguratilor.

Autoritatea de supraveghere a hotarat interzicerea temporare a practicarii asigurarii RCA de catre EUROINS Romania in urma cu trei saptamani, ca urmare a unui control efectuat la asigurator in lunile mai-iunie.

EUROINS poate relua practicarea RCA incepand cu momentul primirii comunicarii din partea ASF.

La sfarsitul semestrului I 2013, EUROINS avea un volum de prime brute subscrise pe segmentul RCA de 258,74 mil. lei si detinea o cota de piata de 21% pe acest segment. In primele 6 luni ale anului 2013, indemnizatiile brute platite de societate, pe RCA, au insumat 157,78 mil. lei.

Leave a Reply