O noua Ordonanta de urgenta completeaza atributiile ASF

O noua Ordonanta de urgenta completeaza atributiile ASF
le.

Astfel, in cadrul acestei cooperari, ASF are urmatoarele obligatii:
asigura indeplinirea obligatiei care ii revine in calitate de autoritate competenta potrivit Regulamentului 1094/2010;comunica EIOPA informatiile necesare cu privire la statele membre in care functioneaza entitatile care intra in aria sa de autorizare, reglementare si supraveghere;informeaza imediat EIOPA cand acorda o autorizatie prealabila de functionare a unei entitati in cazul activitatii transfrontaliere si notifica EIOPA despre decizia motivata de interzicere a activitatilor unei entitati;raporteaza catre EIOPA dispozitiile nationale relevante pentru domeniul pensiilor private care nu sunt cuprinse in legislatia de munca si protectie sociala.
In finalul Ordonantei de urgenta sunt precizate normele comunitare transpuse,  dupa cum urmeaza: “Prezenta ordonanta de urgenta transpune prevederile art. 4 din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2009/65/CE cu privire la competentele Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea bancara europeana), ale Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru asigurari si pensii ocupationale) si ale Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 331 din 15 decembrie 2010.”

Autoritatea de Supraveghere Financiara a preluat pe 30 aprilie, in mod oficial, supravegherea pietelor de capital, de asigurari si de pensii private, industrii estimate la o valoare totala de 10-15 mld. EUR, de la CNVM, CSA si CSSPP, cele trei comisii care s-au desfiintat.

Leave a Reply