UNTRR solicită ca diurna şoferilor profesionişti să nu fie impozitată

UNTRR solicită ca diurna şoferilor profesionişti să nu fie impozitată, pentru a nu afecta competitivitatea firmelor de transport rutier din România

Conform OG 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, începând cu data de 01 Februarie 2013 este considerat venit de natură salarială îndemnizația de delegare (diurnă) ce depășește de 2,5 ori nivelul stabilit pentru personalul din instituțiile publice, indiferent de forma de organizare a angajatorului. De asemenea, aceste sume intră în baza de calcul a contribuțiilor sociale.

UNTRR atrage atenţia că având în vedere specificul firmelor de transport, deplasarea șoferilor în țară şi străinătate impune acordarea unor diurne a căror valoare depășește nivelul de mai sus, determinând o impozitare suplimentară şi implicit costuri mai mari.

Pentru a recupera aceste costuri suplimentare, transportatorii români ar fi obligați să majoreze tarifele de transport, şi implicit ar pierde un avantaj concurențial față de transportatorii din alte țări.

Pentru menținerea cotei de piață, transportatorii români sunt obligați să mențină sau să reducă tarifele de transport, ceea ce ar determina o decapitalizare a firmelor şi eventual disponibilizări de personal.

Prin urmare, soluţiile propuse de UNTRR sunt:

– exceptarea de la obligația includerii în venituri de natură salarială a diferenței îndemnizațiilor de deplasare acordate șoferilor angajați la societățile cu obiect de activitate Transport de marfă şi de persoane pentru sumele care depășesc 2,5 ori nivelul stabilit pentru personalul din instituțiile publice;

– majorarea nivelului îndemnizației de delegare în țară (13 lei în prezent) stabilit pentru personalul din instituțiile publice şi luat ca nivel de referință şi pentru celelalte entități având în vedere ca nivelul indicelui prețurilor de consum pentru produsele alimentare în perioada decembrie 2006 – decembrie 2012 a fost de 32.58% iar nivelul diurnei şi modalitatea de actualizare a acesteia au fost stabilite în HG 1860/2006 art.3 alin.1 redat mai jos:

„În funcţie de evoluţia preţurilor de consum la produsele alimentare, în cazul în care rezultă o creştere mai mare de 10% a acestora, Ministerul Finanţelor Publice va actualiza cuantumul indemnizaţiilor de delegare şi detaşare prevăzute de prezenta hotărâre.”

Costul cu forța de muncă este o componentă importantă a costului de transport al firmelor românești și în prezent, este considerat un avantaj competitiv al acestora față de firmele din vest.

Pe de altă parte, acest avantaj este aproape în întregime anulat de costul finanțării vehiculelor şi operațiunilor, costuri de finanțare aproape duble pe care firmele de transport rutier din România trebuie să le plătească, în comparație cu țările din Vestul Europei, în condițiile în care firmele din România au nevoie de finanțare pentru a se dezvolta și nu doar pentru a menține niște afaceri stabile la un nivel constant pe o piață matură precum cea din țările Europei de Vest.

Orice creștere a costului cu forța de muncă pentru firmele de transport rutier românești, ca cea generată de impozitarea diurnei șoferilor profesioniști, afectează grav competitivitatea acestora pe piața europeană și le generează dificultăți în administrarea afacerilor, în condițiile unei concurențe acerbe și al unui dezavantaj competitiv față de competitorii din Vestul Europei, determinat de costul creditării, care este mult mai scump în România decât în alte țări.

În consecință, UNTRR solicită Guvernului modificarea urgentă a reglementărilor fiscale actuale astfel încât să nu crească costurile cu forța de muncă fără să se ofere condiții care să ducă la reducerea costurilor de finanțare – astăzi duble față de Europa de Vest.

Leave a Reply