CE colecteaza pana in septembrie 2015 statisticile comunitare privind sanatatea publica din statele membre

A intrat in vigoare Regulamentul Comisiei Europene nr. 141/2013, publicat in Jurnalul Oficial al UE din 20 februarie a.c., in ceea ce priveste colectarea, in randul statelor membre, a statisticilor bazate pe Ancheta europeana de sanatate realizata prin interviu (EHIS). Acestea se refera la starea de sanatate, ingrijirea sanatatii si factorii determinanti ai sanatatii, precum si la caracteristicile sociodemografice ale populatiei in varsta de 15 ani si peste.

Regulamentul prevede masurile de punere in aplicare pentru specificarea datelor si metadatelor care urmeaza a fi furnizate in legatura cu starea de sanatate a populatiei statelor membre si pentru a stabili perioadele de referinta si intervalele pentru colectarea acestora.

Datele respective reprezinta un set minim de date statistice care ar trebui sa permita o mai buna monitorizare a programelor de sanatate si a politicilor din UE privind incluziunea sociala si protectia sociala, inegalitatile in materie de sanatate si imbatranirea cu o stare buna de sanatate.

“O analiza cost-beneficiu realizata si evaluata in conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 a demonstrat ca este probabil ca disponibilitatea unor date comparabile la nivelul Uniunii sa fie foarte utila pentru deciziile privind politicile din domeniul sanatatii si din cel social si pentru scopuri stiintifice, utilizand instrumente comune ce permit coerenta datelor intre tari, chiar daca costurile aferente vor varia in functie de gradul de integrare a variabilelor solicitate si a metodologiei utilizate in cadrul anchetelor nationale existente”, scrie in regulament.

Colectarea datelor se va desfasura pe o perioada de cel putin trei luni, incluzand cel putin o luna de toamna (septembrie-decembrie).

Regulamentul prevede ca microdatele trebuie puse la dispozitie cel tarziu pana la 30 septembrie 2015 sau la noua luni de la incheierea perioadei de colectare a datelor nationale in cazurile in care ancheta se desfasoara dupa decembrie 2014. In ceea ce priveste metadatele de referinta referitoare la calitate, statele membre le vor furniza Comisiei cel tarziu la doua luni dupa transmiterea microdatelor.

Populatia de referinta trebuie sa fie constituita din persoane in varsta de 15 ani si peste care domiciliaza in gospodarii private si au resedinta pe teritoriul statului membru respectiv la momentul colectarii datelor.

Leave a Reply